Używki – groźny wróg męskości

Grudzień 11, 2011 · Posted in Impotencja · Comment 

Długotrwałe stosowanie używek ma bezpośredni i znaczący w pływ na wiele sfer życia człowieka i jego kondycję psycho-fizyczną, w tym oczywiście na sferę intymną. W większości przypadków środki uzależniające tak działają, że zwykle nie zauważa się ich destrukcyjnego wpływu na nasze życie.

Read more